Oliwkowy gaj LOGO

Wszechstronna opieka terapeutyczna dla dziecka w Łodzi

Oliwkowy Gaj to nie tylko miejsce nauki, ale przede wszystkim wspólnota, w której każde dziecko czuje się akceptowane, rozumiane i cenione. Nasz wyspecjalizowany zespół pedagogów wspiera wszechstronny rozwój maluchów poprzez różnorodne formy terapii, takie jak terapia metodą Tomatisa, terapia integracji sensorycznej oraz terapia logopedyczna. W ten sposób nasze przedszkola wyróżniają się na mapie Łodzi jako miejsca wyjątkowe, gdzie rodzice mogą być pewni, że ich dzieci pozostają pod opieką wykwalifikowanych specjalistów, którzy każdego dnia dokładają wszelkich starań, aby zapewnić im najlepszy start w życie.

Terapia logopedyczna w Łodzi

Terapia logopedyczna prowadzona w naszych przedszkolach w Łodzi zapewnia skuteczne wsparcie dla maluchów z trudnościami w mowie, dzięki czemu mogą one rozwijać swoje zdolności komunikacyjne w bezpiecznym i wspierającym środowisku. Regularne sesje logopedyczne pomagają dzieciom w nauce prawidłowej wymowy, co przekłada się na lepsze wyniki w nauce, a także poprawę ich samooceny. Dzieci wykonują ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne, fonacyjne, grafomotoryczne oraz słuchowe w miłej atmosferze pod okiem specjalisty.

Terapia integracji sensorycznej w Łodzi

Podczas zajęć z terapii integracji sensorycznej prowadzonych w naszych przedszkolach w Łodzi dostarczamy maluchom kontrolowanej dawki doznań sensorycznych, których intensywność jest dostosowana do charakteru i nasilenia zaburzeń każdego dziecka. Terapia integracji sensorycznej to przede wszystkim wspaniała zabawa ukierunkowana na uczenie dziecka odpowiedniego reagowania na bodźce zewnętrzne i wrażenia zmysłowe. Poprzez udział w zajęciach z integracji sensorycznej w naszych placówkach w Łodzi, dzieci uczą się lepiej przetwarzać informacje z otoczenia, co prowadzi do poprawy ich funkcjonowania w codziennym życiu. Jest to szczególnie ważne dla dzieci z zaburzeniami sensorycznymi, które mogą mieć trudności z adaptacją w różnych sytuacjach społecznych i edukacyjnych.

Aktywność naszych dzieci

Terapia metodą Tomatisa w Łodzi

Metoda Tomatisa® to program naturalnej stymulacji neurosensorycznej, który znacząco poprawia zdolności motoryczne, emocjonalne i poznawcze. Terapia metodą Tomatisa jest stosowana w leczeniu różnych problemów związanych z percepcją słuchową, w tym:

  • problemy szkolne,
  • trudności w uczeniu się, zaburzenia uwagi, w tym ADHD,
  • zaburzenia językowe,
  • opóźniony rozwój mowy,
  • zaburzenia emocjonalne,
  • zaburzenia ze spektrum autyzmu,
  • zaburzenia sensoryczne, w tym nadwrażliwość słuchowa.

Udział w terapii metodą Tomatisa w naszych przedszkolach w Łodzi sprawia, że dzieci zyskują lepsze zdolności komunikacyjne, emocjonalne i społeczne, co znacząco poprawia jakość ich życia.

Nasze placówki w Łodzi oferują szeroką gamę terapii, w tym terapię logopedyczną, integrację sensoryczną oraz terapię metodą Tomatisa. Każda z nich jest prowadzona przez wykwalifikowanych specjalistów, dzięki czemu Twoje dziecko znajdzie u nas odpowiednią pomoc i wsparcie, niezbędne do swojego harmonijnego i wszechstronnego rozwoju. Zapraszamy do kontaktu!

Skontaktuj się, aby zapisać swoje dziecko