Oliwkowy gaj LOGO

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Łodzi

Aby zapewnić naszym podopiecznym holistyczną opiekę, która wspiera ich wszechstronny rozwój, zarówno w sferze emocjonalnej, jak i poznawczej, w naszych przedszkolach w Łodzi oferowane są zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Jest to cykl bezpłatnych zajęć terapeutycznych organizowanych na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydawanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Zespół ekspertów wspierających rozwój dziecka

W Oliwkowym Gaju pracuje zespół specjalistów, w skład którego wchodzą psycholodzy, logopedzi, terapeuci (SI, Tomatisa, ręki, TUS) oraz pedagodzy specjalni. Każdy z członków naszego zespołu posiada bogate doświadczenie i odpowiednie kwalifikacje. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju realizowane przez nasz zespół w naszym przedszkolach w Łodzi to profesjonalne wsparcie, które obejmuje różnorodne formy terapii, takie jak terapia mowy, zajęcia sensoryczne, ćwiczenia wspomagające rozwój motoryczny oraz zajęcia stymulujące rozwój poznawczy.

Aktywność naszych dzieci

Efektywne metody pracy z dziećmi

Nasze metody pracy z dziećmi podczas zajęć organizowanych ramach wczesnego wspomagania rozwoju opierają się na nowoczesnych, sprawdzonych technikach terapeutycznych, które są dostosowane do wieku i potrzeb naszych podopiecznych. W Oliwkowym Gaju wierzymy, że nauka poprzez zabawę jest najskuteczniejszym sposobem wspierania rozwoju maluchów. To właśnie dlatego nasze zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju są pełne kreatywnych i angażujących aktywności, które pobudzają ciekawość dzieci i motywują je do dalszego rozwoju. Stosujemy różnorodne formy zabaw edukacyjnych, które wspomagają rozwój mowy, umiejętności motorycznych oraz zdolności poznawczych.

Nowoczesne zaplecze terapeutyczne

Nasze przedszkola w Łodzi dysponują nowoczesnym zapleczem terapeutycznym, które pozwala na realizację różnorodnych form wsparcia. Nasze sale terapeutyczne są wyposażone w specjalistyczny sprzęt i materiały edukacyjne, które wspomagają proces terapeutyczny. Dbamy o to, aby nasze przestrzenie były przyjazne i stymulujące dla dzieci, co sprzyja efektywnej pracy i osiąganiu założonych celów terapeutycznych podczas zajęć organizowanych ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

Współpraca z rodzicami

Istotnym elementem zajęć organizowanych w naszych przedszkolach w Łodzi w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest współpraca z rodzicami. W Oliwkowym Gaju uważamy, że rodzice odgrywają niezastąpioną rolę w procesie terapeutycznym, dlatego regularnie organizujemy spotkania, na których omawiamy postępy dziecka, udzielamy porad oraz wspólnie ustalamy dalsze kroki terapeutyczne. Rodzice otrzymują od nas również wskazówki i materiały do pracy z dzieckiem w domu, co pozwala na kontynuację terapii poza przedszkolem.

Bezpłatne zajęcia w ramach wczesnego wspomagania dzieci to nieoceniona pomoc dla rodzin, które pragną zagwarantować swoim pociechom najlepszy start w życie. Jeżeli jesteś rodzicem, który chce zapewnić swojemu dziecku pełne wsparcie na każdym etapie jego wczesnego dzieciństwa, zapraszamy do jednego z naszych przedszkoli w Łodzi i okolicy!

Skontaktuj się, aby zapisać swoje dziecko