Oliwkowy gaj LOGO

Poznaj Oliwkowy Gaj

instytucja opieki nad małymi dziećmi w Konstantynowie Łódzkim
Prywatna opieka nad dziećmi w Konstantynowie Łódzkim
Placówka edukacyjna dla dzieci w Konstantynowie Łódzkim

Oliwkowy Gaj od 2010 roku prowadzi małe, domowe placówki dla dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym. Założycielką Oliwkowego Gaju jest Amira Odeh – pedagog, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej, anglista, a przede wszystkim mama dwójki wspaniałych dzieci – Oliwki i Oliwiera.

+ 500

Zadowolonych rodziców

+ 250

Uśmiechniętych dzieci

od 2000

roku prowadzimy placówki

Integracja

Mamy duże doświadczenie w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem Downa, afazją, a także chorującymi na cukrzycę. Oferujemy wsparcie terapeutyczne oraz zajęcia specjalistyczne w ramach Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET).

Aktywność naszych dzieci

Przedszkola

Żłobek prywatny w Konstantynowie Łódzkim

W naszych placówkach najważniejsze są troskliwa opieka, ciepło i indywidualne podejście do każdego malucha. Realizujemy podstawę programową zatwierdzoną przez MEN, a także szereg zajęć rozwijających. Oferujemy: zajęcia z języka angielskiego 5 razy w tygodniu, logorytmikę, zajęcia muzyczne, sensoplastykę, kodowanie, zajęcia taneczne, jogę, dogoterapię, zajęcia plastyczno-techniczne, warsztaty origami, zajęcia gimnastyczne w ramach programu Zdrowo i sportowo, Przedszkoliadę, czyli zajęcia sportowe z piłką, warsztaty szachowe, warsztaty kulinarne, występy grup teatralnych, koncerty muzyczne, mnóstwo imprez tematycznych, wycieczki.

Terapia

prywatny żłobek konstantynów łódzki

Terapia logopedyczna

Praca z logopedą ma na celu usprawnienie funkcji komunikacyjnej poprzez stopniowe korygowanie zakłóceń występujących podczas porozumiewania się. Dzieci wykonują ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne, fonacyjne, grafomotoryczne, słuchowe w miłej atmosferze pod okiem specjalisty.

prywatny żłobek łódź retkinia

Terapia pedagogiczna

Dzieci rozwijają tu koordynację wzrokową, słuchową i ruchową. Usprawniają poziom sprawności manualnej, podnoszą samooceną oraz wiarę we własne możliwości. Aby pomóc dzieciom stosujemy różnorodne metody, mi.in. terapię ręki, bajkoterapię, sensoplastykę i in.

prywatny żłobek łódź

Terapia Integracji Sensorycznej

Podczas zajęć dostarczamy dziecku kontrolowanej dawki doznań sensorycznych, których intensywność jest dostosowana do charakteru i nasilenia zaburzeń. Terapia SI to przede wszystkim wspaniała zabawa ukierunkowana na uczenie dziecka odpowiedniego reagowania na bodźce zewnętrzne i wrażenia zmysłowe.

przedszkole prywatne łódź

Terapia Metodą Tomatisa

Metoda Tomatisa® to program naturalnej stymulacji neurosensorycznej. Znacząco poprawia on zdolności motoryczne, emocjonalne i poznawcze.Terapia Tomatisa jest stosowana w leczeniu różnych problemów związanych z percepcją słuchową, w tym: problemy szkolne, trudności w uczeniu się, zaburzenia uwagi, w tym ADHD, zaburzenia językowe, opóźniony rozwój mowy, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia ze spektrum autyzmu, zaburzenia sensoryczne, w tym nadwrażliwość słuchowa.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Organizujemy zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Jest to cykl bezpłatnych zajęć terapeutycznych organizowanych na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydawanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Żłobek płatny w Konstantynowie Łódzkim

Skontaktuj się, aby zapisać swoje dziecko